Privacy

Privacy gewaarborgd:

- Het doel van de webcam gericht op de markt in Sittard (NL) is om gebruikers een beeld te verschaffen van de sfeer op de markt in Sittard.

- De camera is zodanig ingesteld dat geen individuele personen herkenbaar of herleidbaar zijn.

- De beweegbare camera is zo ingesteld dat er slechts beperkt kan worden ingezoomd. Uitsluitend vaste objecten kunnen van dichtbij bekeken worden.

- De opname wordt niet digitaal opgeslagen en kan derhalve achteraf niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan als momentopname een sfeerbeeld te verschaffen.

- De camerabeelden zijn derhalve geen persoonsregistratie in de zin van de "Wet Bescherming Persoonsgegevens" (WBP), zoals vermeld in de "richtlijn Cameratoezicht", opgesteld door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en het Europees "Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens".